gastro3

Realizarea unui ghid practic cu ajutorul căruia se vor furniza informaţii despre estimarea cheltuielilor energetice şi stabilirea unei raţii alimentare optime pentru elevii de vârstă şcolară.

Vor concepe şi vor realiza argumentul şi programa şcolară pentru optionalul transcurricular Healthy eating for young people in Europe în contextul păstrării tradiţilor şi obiceiurilor alimentare specifice fiecărei ţări.

Vor desfăşura diverse dezbateri despre cât adevăr şi câtă impostură este în publicitatea unor produre alimentare şi cum putem recunoaşte un produs sănătos.

Componenţa echipei:

  • Peligrad Victor
  • Oancea Gheorghe
  • Dumitrescu Mioara
  • Valcu Ionela
  • Alistarh Maria
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.