Secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

- Asigură repartizarea informaţiilor dinspre management către toate persoanele ce aparţin echipei proiectului;

 

- Completeză procesele verbale pentru toate activităţile desfaşurate în cadrul proiectului;

 

- Menţine un sistem eficient, logic şi sigur al îndosarierii tuturor documentelor gestionate, asigurându-se că acestea sunt aşezate în ordine cronologică.

 

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.